In het najaar van 2019 heeft E3 Logistiek Consultancy B.V. een aantal maanden de opleiding “Manager Transport en Logistiek 2e jaar (MTL2) Module Opslag en Vervoer” aan het Friesland College verzorgt.

Naast de theorie is er veel aandacht besteed aan praktijkkennis. Door het bestuderen van studiemateriaal en het organiseren van een aantal excursies naar o.a. Poiesz Supermarkten in Sneek en Bosma Logistiek in Heerenveen, is een mooie verbinding tot stand gekomen tussen theorie en praktijk.

De leerlingen hebben door middel van presentaties laten zien welke ervaringen zij hebben opgedaan.

 

Een mooie tijdelijke opdracht waarbij de drive altijd is om jonge mensen aan het begin van hun carrière te begeleiden en wegwijs te maken in het werkveld met als uiteindelijke resultaat het verhogen van de kennis in de markt.

 

RSS
Facebook
YouTube
LinkedIn